Missie & Visie

Leraren aan het vergaderen

Bij IKC Groeituin werken we als een team in een sfeer van onderling vertrouwen en respect. We delen expertise, kennis en ervaring om groeikansen te creëren op het gebied van de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen.

Visie op leren

Ieder kind is gelijk, maar niet ieder kind is hetzelfde. Wij moedigen kinderen aan om hun eigen, unieke talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Door te kijken en luisteren naar hun interesses, bijvoorbeeld door bij te houden welke boeken zij kiezen uit onze bieb, kunnen we helpen bij het vinden van middelen en kansen om hen te ondersteunen.

Onze professionals signaleren snel en goed wat kinderen nodig hebben om hen gericht te kunnen ondersteunen. Hier hebben zij ook zelf een stem in. Wij praten niet alleen over kinderen, maar vooral ook met kinderen. Door een veilige en aandachtvolle omgeving te bieden, helpen we ze om hiervoor het zelfvertrouwen en de autonomie te ontwikkelen. Dit doen wij vanuit onze kernwaarden: kwaliteit, respect, samenwerking, veiligheid en zelfstandigheid. 

Kracht van samenwerking

Wij geloven in de kracht van samenwerking, met ouders/verzorgers als waardevolle partners in de ontwikkeling van kinderen. We streven naar harmonie en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het welzijn en de groei van ieder kind. Zo ontwikkelen ze een sterke sociaal-emotionele basis voor hun leven en vaardigheden voor het burgerschap van de toekomst.