Ouderraad

Ouders met kinderen

De ouderraad (OR) vertegenwoordigt de ouders en speelt een actieve rol bij schoolactiviteiten. Ze organiseren informatieve, zakelijke en feestelijke ouderavonden. Ook onderhouden ze het contact tussen ouders en school. De leden van de ouderraad worden verkozen voor een periode van drie jaar. Zij kunnen daarna voor een periode van drie jaar herkozen worden. De jaarlijkse verkiezing vindt plaats op de ouderavond in oktober/november.

Wat doet de OR?

De ouderraad rapporteert over haar activiteiten en legt verantwoording af over de besteding van het schoolfonds. De kascontrolecommissie brengt verslag uit. Elk jaar treden volgens een door de ouderraad op te stellen rooster leden af, waarna de aanwezige ouders nieuwe leden kiezen. Wil je contact opnemen met de ouderraad in Varsseveld? Mail dan naar: or.varsseveld@paraatscholen.nl. 

De OR leden

 • Dhr. Melvin Oldenboom (voorzitter)
 • Mevr. Sabine Vels (secretaresse)
 • Dhr. Bastiaan de Jager (penningmeester)
 • Dhr. Remco Buiting
 • Mevr. Anna Olive
 • Mevr. Kim Veldhuizen
 • Mevr. Kim Bruil
 • Mevr. Nicolle Luimes
 • Mevr. Carola Scholten
 • Mevr. Marjolein Borghuis
 • Mevr. Kyra Peulers (leerkracht)