Oudercommissie

Ouders met kinderen

Binnen IKC Groeituin heeft Humankind een samengestelde oudercommissie die bestaat uit ouders van het kinderdagverblijf, de peuteropvang en de buitenschoolse opvang. De oudercommissie komt vier keer per jaar bij elkaar om, samen met de vestigingsmanager van IKC Groeituin en twee pedagogisch medewerkers, belangrijke zaken van de locatie te bespreken. Ook brengen ze advies uit aan de vestigingsmanager en speelt de oudercommissie een actieve rol bij het organiseren van thema avonden en andere activiteiten. 

Wat doet de OC?

Als de oudercommissie samenkomt bespreken ze onderwerpen zoals het pedagogisch werkplan, het beleid veiligheid en gezondheid, het inspectierapport van de GGD, ouderavonden en spel- en ontwikkelingsmogelijkheden. De oudercommissie behartigt de belangen van de kinderen en ouders. Ze vertegenwoordigen de ouders in het overleg met de vestigingsmanager en pedagogisch medewerkers. Ook verzorgen ze de communicatie voor ouders. De namen van de leden hangen op het informatiebord in de hal van IKC Groeituin.