Over ons

Kinderen in speelrek

Op ons IKC werken leerkrachten, pedagogisch medewerkers, overige professionals, externe partners en ouders/verzorgers samen om ervoor te zorgen dat kinderen worden ondersteund in hun ontwikkeling op een manier die bij hen past. We kennen een open cultuur waarin we ideeën uitwisselen en iedereen aanmoedigen om mee te denken over hoe wij onze opvang en ons onderwijs kunnen verbeteren.

Samen met ouders/verzorgers delen we een gemeenschappelijk doel: kinderen zich zo goed mogelijk laten ontwikkelen. Daarom betrekken we hen zo veel en goed mogelijk bij de ontwikkeling van hun kind. Zij kennen hun eigen kind het beste. We delen zorgen en opvallende verbeteringen, maar ook alledaagse dingen. Dit doen we tijdens inloopmomenten, oudergesprekken of tussendoor.

Bloeiende leeromgeving

In onze bloeiende leeromgeving staan gedeelde verantwoordelijkheid en samenwerking centraal om de ontwikkeling van kinderen, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en overige professionals te bevorderen. Daarmee creëren we een veilige, ondersteunende en stimulerende plek waarin kinderen kunnen groeien en bloeien op hun eigen, unieke manier.

Warme overdracht

Als team delen wij de verantwoordelijkheid voor al onze kinderen. We geven samen vorm aan onze opvang en ons onderwijs. Zo sluiten we thema’s zoveel mogelijk op elkaar aan. Door als opvang, bso en basisschool samen op te trekken creëren we de gehele doorgaande leerlijn een warme overdracht. Van bijvoorbeeld peuteropvang naar basisonderwijs. Maar ook van school naar bso en vice versa.

We zorgen voor inclusie en diversiteit, zodat iedereen zich geaccepteerd en gewaardeerd voelt. Dit draagt bij aan een sfeer van rust en harmonie. Door het ontwikkelen van sociale vaardigheden, zoals inlevingsvermogen en respect, creëren we een veilige basis.

Gevel van IKC Groeituin

Geschiedenis

De geschiedenis van de Openbare basisschool in Varsseveld gaat terug tot 1838. De school stond altijd in het centrum van Varsseveld, aan het begin van de Eikenlaan. Na verschillende verhuizingen en fusies met andere scholen vestigde de school zich aan de Oranjestraat in Varsseveld. De laatste fusie vond plaats in 2006, toen de voormalige OBS Essenkamp en OBS Wethouder Berkhoff samen onder de nieuwe naam: OBS Op Koers verder gingen. Sinds 2017 delen we het pand met de opvang van Humankind. Onze nieuwste ontwikkeling vond plaats in augustus 2023. Vanaf die tijd zijn wij een Integraal Kind Centrum onder de naam: IKC Groeituin!