Vrienden van IKC Groeituin

Word ook vriend van IKC Groeituin!

Als ouderraad zetten wij ons ieder schooljaar in om gedurende het schooljaar allerlei activiteiten voor de leerlingen te organiseren. Onze budgetten hiervoor halen wij onder andere uit de vrijwillige ouderbijdrage en de inzameling van oud ijzer. Momenteel hebben wij steeds meer te maken met stijgende kosten en dalende inkomsten. Logischerwijs resulteert dit nu in jaarlijkse tekorten.
Wij willen onze activiteiten graag structureel blijven realiseren. Activiteiten die wij jaarlijks zoal organiseren zijn verschillende vieringen (Sint, Kerst, Pasen, Koningsspelen, zomerfeest), aankleden/ versieren van het IKC, avond4daagse, schoolreis e.d. Ook dragen wij vanuit onze budgetten bij aan het verrijken van het onderwijs door o.a. educatieve uitjes of materialen te financieren die passend zijn bij de thema’s in de groepen en dragen wij bij aan het onderhoud van de speelplaats en moestuin.
Omdat wij ervoor willen zorgen dat alle leerlingen van IKC Groeituin, nu en in de toekomst, kunnen blijven genieten van al onze investeringen, zijn wij op zoek naar ‘vrienden van IKC Groeituin’ die ons financieel jaarlijks steunen met een vast bedrag. Ook eenmalige financiële steun of sponsoring in natura (in overleg) is mogelijk.

Wij hebben een paar opties:

Naast het feit dat de leerlingen van IKC Groeituin dankzij de financiële steun van de “Vrienden van..” een nóg mooiere tijd op ons IKC en een brede lach op hun gezicht krijgen, willen wij als dank de naam of het logo van de “Vrienden” ook op onze website, onze nieuwsbrief en onze sociale media kanalen plaatsen.

Wij kijken ernaar uit jou als ‘vriend van IKC Groeituin’ te ontmoeten!

Hartelijke groet namens de OR en MR van IKC Groeituin,
Melvin Oldenboom en Arne Eindhoven

Dit zijn onze vrienden: