22 augustus 2023

IKC Groeituin is geopend!

Microsoftteams Image (76)

Waarom ook alweer een nieuwe naam?
Wij hebben ervoor gekozen om de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs te versterken. Door een betere samenwerking kunnen wij alle kinderen van 0-13 jaar met de juiste begeleiding optimaal laten ontwikkelen in een doorgaande leerlijn. Dat is het doel van een integraal kindcentrum (IKC).

Waarom IKC Groeituin
De naam IKC Groeituin is tot stand gekomen in samenwerking met teamleden van kinderopvang en school en is geleid door Logisz, een marketing- en communicatiebureau. Na mooie gesprekken over de missie en visie van zowel kinderopvang als school is de naam IKC Groeituin geboren.

Het woord “groei” spreekt voor zich… wij staan bij de kinderopvang en op school voor de groei van onze kinderen en al onze medewerkers.
Het woord “tuin” symboliseert een plek van saamhorigheid, samenwerking en een gezamenlijke verantwoordelijkheid van kinderen, pedagogisch medewerkers, onderwijsprofessionals en ouders en verzorgers. Ook straalt “tuin” een gevoel van harmonie en rust uit, waarin verschillende bloemen en planten kunnen groeien en bloeien.

Welkom bij IKC Groeituin
In onze bloeiende leeromgeving staan gedeelde verantwoordelijkheid en samenwerking centraal om de ontwikkeling van kinderen, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en overige professionals te bevorderen. Daarmee creëren we een veilige, ondersteunende en stimulerende plek waarin kinderen kunnen groeien en bloeien op hun eigen, unieke manier. 

Ieder kind is gelijk, maar niet ieder kind is hetzelfde. Wij moedigen kinderen aan om hun eigen, unieke talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Door te kijken en luisteren naar hun interesses, kunnen we helpen bij het vinden van middelen en kansen om hen te ondersteunen.

Onze professionals signaleren snel en goed wat kinderen nodig hebben om hen gericht te kunnen ondersteunen. Hier hebben zij ook zelf een stem in. Wij praten niet alleen over kinderen, maar vooral ook met kinderen. Door een veilige en aandachtvolle omgeving te bieden, helpen we ze om hiervoor het zelfvertrouwen en de autonomie te ontwikkelen. Dit doen wij vanuit onze kernwaarden: kwaliteit, respect, samenwerking, veiligheid en zelfstandigheid.